دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری جلسه مشاوره آنلاین قبل از انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 تاريخ: 05/06/98

 به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند جلسه مشاوره آنلاین قبل از انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 توسط مدیر گروه مربوطه به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.رشته تحصیلی    زمان برگزاری جلسه مشاوره 
مهندسی پزشکی- بیوالکتریک    شنبه 98/06/09 ساعت 10:30 
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند          شنبه 98/06/09 ساعت 8:30 

 درج در سايت توسط : اداره آموزش