دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 زمان برگزاری کلاس جبرانی درس مدار الکتریکی 1 در تاریخ 98/01/28

 تاريخ: 26/01/98

 به اطلاع دانشجویان محترم درس مدار الکتریکی 1 می رساند جلسه حبرانی درس، روز چهارشنبه مورخه 98/01/28 از ساعت 14:00-12:30 برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : کارشناس آموزش