دانشکده آموزشهای الکترونیکی - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 تاريخ: 27/11/91

 

بسمه تعالی
ضمن عرض آرزوی موفقیت به تمامی ثبت نام کنندگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند به اطلاع این عزیزان می رساند که میزان شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال بر اساس مصوبه دانشگاه می باشد. لکن پیشنهادات دانشجویان در خصوص کاهش میزان شهریه جهت بررسی ارسال گردید و در صورت موافقت، مبلغ اضافی بعنوان بستانکاری در اکانت مالی دانشجو باقی خواهد ماند و یا با درخواست دانشجو، قابل استرداد خواهد بود.
ثبت نام دانشجویان زمانی قطعی تلقی می گردد که تا تاریخ 29/11/91 جهت واریز شهریه ثابت و تا تاریخ 9/12/91 نسبت به واریز کل شهریه متغیر اقدام نمایند.
ضمناً، شروع کلاسهای دوره در صورت به حد نصاب رسیدن از تاریخ 1/12/91 خواهد بود و در صورت نیاز٬ دانشکده آموزشهای الکترونیکی نسبت به برگزاری کلاسهای جبرانی اقدام خواهد نمود.


 درج در سايت توسط : کارشناس آموزش